Financovanie

Slovenský Zväz Dráhového Golfu má v roku 2017 od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dostať príspevok uznanému športu vo výške 14 439,- EUR. Tento príspevok je možné použiť na 1. šport mládeže v kluboch pre mládež do 23 rokov, 2. rozvoj talentovaných športovcov, 3. športová reprezentácia a  4. správa a prevádzka vo zväze. Slovenský Zväz Dráhového Golfu v roku 2017 prijal na svoj účet 2 % vo výške 2 593,80 Eur. 
Slovenský Zväz Dráhového Golfu má v roku 2018 od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dostať príspevok uznanému športu vo výške 19 437,- EUR. Tento príspevok je možné použiť na 1. šport mládeže v kluboch pre mládež do 23 rokov, 2. rozvoj talentovaných športovcov, 3. športová reprezentácia a  4. správa a prevádzka vo zväze. Slovenský Zväz Dráhového Golfu v roku 2018 prijal na svoj účet 2 % vo výške ............. Eur. 

Daňové priznanie