O zväze

Slovenský zväz dráhového golfu (SZDG) je členom Svetovej minigolfovej federácie (WMF) od roku 1993. Podľa stanov WMF, článok 6.1, je SZDG aktívnym členom zastupujúcim Slovensko na medzinárodnej minigolfovej scéne.

WMF je medzinárodná športová federácia, ktorá zastrešuje minigolfové zväzy vo viac ako 55 krajinách. Uznáva kontinentálne združenia v Ázii, Európe, Amerike, Afrike a Oceánii. WMF je členom medzinárodných športových združení SportAccord a AIMS.

Identifikačné údaje SZDG
Názov:   Slovenský zväz dráhového golfu
Adresa.  Junácka 6, 832 80 Bratislava
IČO: 31806431
DIČ: 2021741887
účet pre príjem štátnych prostriedkov: SK44 0200 0000 0017 8760 5656
účet pre ostatné účtovné prípady: SK08 0200 0000 0019 1998 6957