6. kolo Minigolf ligy - Brezno


Main page | Seniori 1 | Seniorky | Muži | Seniori 2 | Juniori | Juniorky | Ženy | Teams - Team category | Juniori | Juniorky | Muži | Ženy | Seniorky | Seniori1 | Seniori2 | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Start schedule

09:00Mixed start order 1 - 51
Time Player Club Round
09:00 Marianna Drabčíková GK Bankov Košice 1
 Lubomir Zontag KDG Bratislava 1
 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 1
09:05 Zdenko Sučka Relax Park Prešov 1
 Vanda Kupcová MTGK Brezno 1
 Julián Klein MCC Košice 1
09:10 Slavomir Holicky GK Trnava 1
 Ivan Tkáč GK Bankov Košice 1
 Jarmila Holicka GK Trnava 1
09:15 Michal Drabčík GK Bankov Košice 1
 Jakub Kalník KDG Bratislava 1
 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 1
09:20 Monika Sučková Relax Park Prešov 1
 Milan Luspaj MTGK Brezno 1
 Ján Slivka MCC Košice 1
09:25 Adrián Obal GK Trnava 1
 Štefan Trojčák GK Bankov Košice 1
 Božena Pätoprstá GK Trnava 1
09:30 Peter Murín GK Bankov Košice 1
 Ján Juhos KDG Bratislava 1
 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza 1
09:35 Vladislav Kovaľ Relax Park Prešov 1
 Vladimír Pravotiak MTGK Brezno 1
 Kristián Slivka MCC Košice 1
09:40 Adrián Kollár GK Trnava 1
 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice 1
 Viktória Pätoprstá GK Trnava 1
09:45 Pavol Murín GK Bankov Košice 1
 Michal Putnoky KDG Bratislava 1
 Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza 1
09:50 Pavel Urban Relax Park Prešov 1
 Katka Belkova MTGK Brezno 1
 Slivková Janka MCC Košice 1
09:55 Milan Patoprsty GK Trnava 1
 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice 1
 Ivan Patoprsty GK Trnava 1
10:00 Jaroslav Murín GK Bankov Košice 1
 Michal Pajbach KDG Bratislava 1
 Simona Bílovská 1. MTGC Prievidza 1
10:05 Ladislav Ištván MTGK Brezno 1
 Vladislav Oleár MCC Košice 1
 Michal Csontos GK Trnava 1
10:10 Miroslav Slanina GK Trnava 1
 Lukáš Barylik GK Bankov Košice 1
 Elena Kupcová MTGK Brezno 1
10:15 Jozef Čarný MCC Košice 1
 Michal Maňaska GK Trnava 1
10:20 Marek Belko MTGK Brezno 1
 Karin Gažiová MCC Košice 1
 Peter Strančík SZDG 1
10:25 Michal Ondovčík MCC Košice 1
 
10:35Mixed start order 1 - 51
Time Player Club Round
10:35 Marianna Drabčíková GK Bankov Košice 2
 Lubomir Zontag KDG Bratislava 2
 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 2
10:40 Zdenko Sučka Relax Park Prešov 2
 Vanda Kupcová MTGK Brezno 2
 Julián Klein MCC Košice 2
10:45 Slavomir Holicky GK Trnava 2
 Ivan Tkáč GK Bankov Košice 2
 Jarmila Holicka GK Trnava 2
10:50 Michal Drabčík GK Bankov Košice 2
 Jakub Kalník KDG Bratislava 2
 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 2
10:55 Monika Sučková Relax Park Prešov 2
 Milan Luspaj MTGK Brezno 2
 Ján Slivka MCC Košice 2
11:00 Adrián Obal GK Trnava 2
 Štefan Trojčák GK Bankov Košice 2
 Božena Pätoprstá GK Trnava 2
11:05 Peter Murín GK Bankov Košice 2
 Ján Juhos KDG Bratislava 2
 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza 2
11:10 Vladislav Kovaľ Relax Park Prešov 2
 Vladimír Pravotiak MTGK Brezno 2
 Kristián Slivka MCC Košice 2
11:15 Adrián Kollár GK Trnava 2
 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice 2
 Viktória Pätoprstá GK Trnava 2
11:20 Pavol Murín GK Bankov Košice 2
 Michal Putnoky KDG Bratislava 2
 Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza 2
11:25 Pavel Urban Relax Park Prešov 2
 Katka Belkova MTGK Brezno 2
 Slivková Janka MCC Košice 2
11:30 Milan Patoprsty GK Trnava 2
 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice 2
 Ivan Patoprsty GK Trnava 2
11:35 Jaroslav Murín GK Bankov Košice 2
 Michal Pajbach KDG Bratislava 2
 Simona Bílovská 1. MTGC Prievidza 2
11:40 Ladislav Ištván MTGK Brezno 2
 Vladislav Oleár MCC Košice 2
 Michal Csontos GK Trnava 2
11:45 Miroslav Slanina GK Trnava 2
 Lukáš Barylik GK Bankov Košice 2
 Elena Kupcová MTGK Brezno 2
11:50 Jozef Čarný MCC Košice 2
 Michal Maňaska GK Trnava 2
11:55 Marek Belko MTGK Brezno 2
 Karin Gažiová MCC Košice 2
 Peter Strančík SZDG 2
12:00 Michal Ondovčík MCC Košice 2
 
12:25Mixed start order 1 - 51
Time Player Club Round
12:25 Marianna Drabčíková GK Bankov Košice 3
 Lubomir Zontag KDG Bratislava 3
 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 3
12:30 Zdenko Sučka Relax Park Prešov 3
 Vanda Kupcová MTGK Brezno 3
 Julián Klein MCC Košice 3
12:35 Slavomir Holicky GK Trnava 3
 Ivan Tkáč GK Bankov Košice 3
 Jarmila Holicka GK Trnava 3
12:40 Michal Drabčík GK Bankov Košice 3
 Jakub Kalník KDG Bratislava 3
 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 3
12:45 Monika Sučková Relax Park Prešov 3
 Milan Luspaj MTGK Brezno 3
 Ján Slivka MCC Košice 3
12:50 Adrián Obal GK Trnava 3
 Štefan Trojčák GK Bankov Košice 3
 Božena Pätoprstá GK Trnava 3
12:55 Peter Murín GK Bankov Košice 3
 Ján Juhos KDG Bratislava 3
 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza 3
13:00 Vladislav Kovaľ Relax Park Prešov 3
 Vladimír Pravotiak MTGK Brezno 3
 Kristián Slivka MCC Košice 3
13:05 Adrián Kollár GK Trnava 3
 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice 3
 Viktória Pätoprstá GK Trnava 3
13:10 Pavol Murín GK Bankov Košice 3
 Michal Putnoky KDG Bratislava 3
 Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza 3
13:15 Pavel Urban Relax Park Prešov 3
 Katka Belkova MTGK Brezno 3
 Slivková Janka MCC Košice 3
13:20 Milan Patoprsty GK Trnava 3
 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice 3
 Ivan Patoprsty GK Trnava 3
13:25 Jaroslav Murín GK Bankov Košice 3
 Michal Pajbach KDG Bratislava 3
 Simona Bílovská 1. MTGC Prievidza 3
13:30 Ladislav Ištván MTGK Brezno 3
 Vladislav Oleár MCC Košice 3
 Michal Csontos GK Trnava 3
13:35 Miroslav Slanina GK Trnava 3
 Lukáš Barylik GK Bankov Košice 3
 Elena Kupcová MTGK Brezno 3
13:40 Jozef Čarný MCC Košice 3
 Michal Maňaska GK Trnava 3
13:45 Marek Belko MTGK Brezno 3
 Karin Gažiová MCC Košice 3
 Peter Strančík SZDG 3
13:50 Michal Ondovčík MCC Košice 3
 
14:15Mixed start order 1 - 51
Time Player Club Round
14:15 Marianna Drabčíková GK Bankov Košice 4
 Lubomir Zontag KDG Bratislava 4
 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 4
14:20 Zdenko Sučka Relax Park Prešov 4
 Vanda Kupcová MTGK Brezno 4
 Julián Klein MCC Košice 4
14:25 Slavomir Holicky GK Trnava 4
 Ivan Tkáč GK Bankov Košice 4
 Jarmila Holicka GK Trnava 4
14:30 Michal Drabčík GK Bankov Košice 4
 Jakub Kalník KDG Bratislava 4
 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 4
14:35 Monika Sučková Relax Park Prešov 4
 Milan Luspaj MTGK Brezno 4
 Ján Slivka MCC Košice 4
14:40 Adrián Obal GK Trnava 4
 Štefan Trojčák GK Bankov Košice 4
 Božena Pätoprstá GK Trnava 4
14:45 Peter Murín GK Bankov Košice 4
 Ján Juhos KDG Bratislava 4
 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza 4
14:50 Vladislav Kovaľ Relax Park Prešov 4
 Vladimír Pravotiak MTGK Brezno 4
 Kristián Slivka MCC Košice 4
14:55 Adrián Kollár GK Trnava 4
 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice 4
 Viktória Pätoprstá GK Trnava 4
15:00 Pavol Murín GK Bankov Košice 4
 Michal Putnoky KDG Bratislava 4
 Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza 4
15:05 Pavel Urban Relax Park Prešov 4
 Katka Belkova MTGK Brezno 4
 Slivková Janka MCC Košice 4
15:10 Milan Patoprsty GK Trnava 4
 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice 4
 Ivan Patoprsty GK Trnava 4
15:15 Jaroslav Murín GK Bankov Košice 4
 Michal Pajbach KDG Bratislava 4
 Simona Bílovská 1. MTGC Prievidza 4
15:20 Ladislav Ištván MTGK Brezno 4
 Vladislav Oleár MCC Košice 4
 Michal Csontos GK Trnava 4
15:25 Miroslav Slanina GK Trnava 4
 Lukáš Barylik GK Bankov Košice 4
 Elena Kupcová MTGK Brezno 4
15:30 Jozef Čarný MCC Košice 4
 Michal Maňaska GK Trnava 4
15:35 Marek Belko MTGK Brezno 4
 Karin Gažiová MCC Košice 4
 Peter Strančík SZDG 4
15:40 Michal Ondovčík MCC Košice 4
 
09:00Mixed start order 1 - 53
Time Player Club Round
 Ján Ťažký MTGK Brezno 1
 Milota Čarná MCC Košice 1
 
10:50Mixed start order 1 - 53
Time Player Club Round
 Ján Ťažký MTGK Brezno 2
 Milota Čarná MCC Košice 2
 
12:40Mixed start order 1 - 53
Time Player Club Round
 Ján Ťažký MTGK Brezno 3
 Milota Čarná MCC Košice 3
 
14:30Mixed start order 1 - 53
Time Player Club Round
 Ján Ťažký MTGK Brezno 4
 Milota Čarná MCC Košice 4

Main page | Seniori 1 | Seniorky | Muži | Seniori 2 | Juniori | Juniorky | Ženy | Teams - Team category | Juniori | Juniorky | Muži | Ženy | Seniorky | Seniori1 | Seniori2 | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info