Veľký Krtíš


Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Jarmila Holicka, GK Trnava

Category: Seniorky
Rank: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Priama1 1 3 1 2 2 2 2
2Priečky2 2 1 2 1 2 1 2
3Ľadvina1 1 3 1 1 1 1 1
4Trubka2 2 1 3 1 1 2 2
5V-ko - rovné1 1 1 1 1 2 1 1
6Kliny - ruža1 3 1 1 1 2 1 1
7Segmenty1 1 2 1 2 1 1 1
8Labyrint1 1 1 1 2 2 1 1
9Vulkán1 1 1 1 2 1 2 1
10Kôš1 5 7 1 1 1 1 1
11Pyramídy1 1 2 2 2 1 1 1
12Kosoštvorec2 2 1 1 2 2 2 2
13Klin bez okna2 2 2 2 1 2 2 2
14Uhol1 2 1 2 1 2 2 2
15Plošina1 1 1 2 1 1 2 1
16Looping2 2 2 2 2 2 2 2
17Slimák1 3 2 2 2 2 1 3
18V-ko - šikmé1 1 1 1 1 1 1 1

Sum 23 32 33 27 26 28 26 27
Average: 27,8
Total result: 222

Download to ScoreAnalyser

Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info