Veľký Krtíš


Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Ivan Baboľ, GK Trnava

Category: Seniori 1
Rank: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Priama1 2 2 2 2 1 2 3
2Priečky2 2 2 3 1 2 1 2
3Ľadvina1 2 2 1 2 1 1 4
4Trubka1 1 1 2 1 2 3 3
5V-ko - rovné1 1 1 1 1 1 1 1
6Kliny - ruža1 1 1 1 1 1 2 1
7Segmenty1 2 2 2 2 2 2 3
8Labyrint3 1 1 1 1 1 2 1
9Vulkán1 1 1 1 1 1 1 2
10Kôš1 1 1 1 1 1 1 1
11Pyramídy1 1 1 2 3 1 1 1
12Kosoštvorec2 2 2 2 3 3 1 1
13Klin bez okna2 2 2 2 2 1 2 2
14Uhol1 1 2 3 2 1 2 2
15Plošina2 2 1 1 3 1 1 1
16Looping2 2 2 2 2 1 2 2
17Slimák2 2 3 2 2 2 2 2
18V-ko - šikmé2 1 1 1 1 1 1 1

Sum 27 27 28 30 31 24 28 33
Average: 28,5
Total result: 228

Download to ScoreAnalyser

Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info