Veľký Krtíš


Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Elena Kupcová, MTGK Brezno

Category: Ženy
Rank: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Priama2 1 2 1 1 3 1 1
2Priečky3 1 2 1 2 4 3 3
3Ľadvina3 2 1 1 1 2 2 1
4Trubka1 2 1 1 1 2 1 1
5V-ko - rovné1 1 1 1 1 1 1 1
6Kliny - ruža1 1 2 1 1 1 1 1
7Segmenty2 1 1 2 1 1 2 1
8Labyrint1 1 1 4 1 3 1 1
9Vulkán2 1 1 1 1 1 1 1
10Kôš1 1 1 1 1 1 2 1
11Pyramídy1 1 3 1 1 2 1 2
12Kosoštvorec2 2 2 2 2 2 2 2
13Klin bez okna2 1 3 2 2 2 2 2
14Uhol2 2 2 1 2 2 2 2
15Plošina2 1 3 1 1 1 1 1
16Looping2 2 2 2 2 2 1 2
17Slimák2 2 1 2 2 1 2 2
18V-ko - šikmé1 1 1 1 1 1 1 1

Sum 31 24 30 26 24 32 27 26
Average: 27,5
Total result: 220

Download to ScoreAnalyser

Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info