Veľký Krtíš


Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Slavomir Holicky, GK Trnava

Category: Seniori 1
Rank: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Priama2 1 2 1 1 1 1 1
2Priečky1 2 2 1 2 2 2 2
3Ľadvina2 1 1 1 3 1 2 1
4Trubka2 1 2 1 1 1 1 2
5V-ko - rovné1 1 1 1 1 1 1 1
6Kliny - ruža1 1 2 1 1 1 1 1
7Segmenty1 1 1 1 1 1 1 1
8Labyrint2 1 2 1 1 1 1 4
9Vulkán1 1 1 1 1 1 1 2
10Kôš1 2 4 1 1 2 1 3
11Pyramídy1 2 1 1 1 3 1 1
12Kosoštvorec2 2 2 2 2 1 4 1
13Klin bez okna1 2 1 1 2 2 3 2
14Uhol2 2 1 2 2 1 2 1
15Plošina1 3 4 1 2 1 1 3
16Looping2 2 2 2 2 2 2 2
17Slimák1 2 1 2 2 2 3 1
18V-ko - šikmé1 1 1 1 1 1 1 1

Sum 25 28 31 22 27 25 29 30
Average: 27,1
Total result: 217

Download to ScoreAnalyser

Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info