Veľký Krtíš


Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Katka Belkova, MTGK Brezno

Category: Juniorky
Rank: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Priama1 1 2 1 1 1 2 2
2Priečky1 1 1 2 3 1 1 1
3Ľadvina1 1 1 4 2 1 1 1
4Trubka2 3 1 2 1 1 1 1
5V-ko - rovné1 1 1 1 1 1 1 1
6Kliny - ruža1 1 1 1 1 1 1 1
7Segmenty1 1 2 1 2 1 1 1
8Labyrint1 1 2 1 1 1 1 2
9Vulkán1 1 1 1 2 1 1 1
10Kôš1 1 1 1 2 1 1 1
11Pyramídy1 2 1 3 1 1 1 2
12Kosoštvorec2 1 2 2 2 1 1 1
13Klin bez okna2 2 2 2 2 2 2 1
14Uhol1 2 2 2 2 1 2 1
15Plošina1 1 2 1 1 1 1 1
16Looping1 2 2 2 2 2 2 2
17Slimák2 1 3 2 2 2 2 1
18V-ko - šikmé1 1 1 1 1 1 1 1

Sum 22 24 28 30 29 21 23 22
Average: 24,9
Total result: 199

Download to ScoreAnalyser

Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info