Veľký Krtíš


Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Rastislav Kováč, MCC Košice

Category: Seniori 1
Rank: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Priama2 2 1 2 1 1 2 2
2Priečky1 2 2 2 2 1 1 1
3Ľadvina1 2 1 1 1 1 1 1
4Trubka1 2 1 1 3 1 3 1
5V-ko - rovné1 1 1 1 1 1 1 1
6Kliny - ruža1 1 1 1 1 1 1 1
7Segmenty2 2 1 2 2 2 2 1
8Labyrint1 1 1 1 1 1 1 1
9Vulkán1 3 1 1 1 1 1 1
10Kôš1 2 1 2 2 1 1 1
11Pyramídy1 2 1 1 1 1 1 2
12Kosoštvorec2 2 2 2 2 1 2 2
13Klin bez okna2 2 2 1 2 2 1 2
14Uhol2 1 1 1 1 4 2 3
15Plošina2 1 1 1 1 1 1 1
16Looping2 1 2 1 1 2 2 2
17Slimák1 1 2 2 1 2 2 2
18V-ko - šikmé1 1 1 1 1 1 1 1

Sum 25 29 23 24 25 25 26 26
Average: 25,4
Total result: 203

Download to ScoreAnalyser

Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info