Veľký Krtíš


Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Lubomir Zontag, KDG Bratislava

Category: Muži
Rank: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Priama1 1 1 1 1 1 2 2
2Priečky1 1 2 2 2 3 2 2
3Ľadvina1 1 1 2 2 2 2 2
4Trubka1 2 2 2 2 2 2 1
5V-ko - rovné1 1 1 1 1 1 1 1
6Kliny - ruža1 1 1 1 1 1 1 1
7Segmenty2 1 2 1 1 1 1 2
8Labyrint1 1 1 1 1 1 1 1
9Vulkán1 1 1 1 1 1 1 1
10Kôš1 1 2 1 1 1 1 1
11Pyramídy1 1 1 1 2 1 1 3
12Kosoštvorec2 2 2 2 1 1 1 2
13Klin bez okna2 2 1 2 1 2 1 2
14Uhol2 2 1 1 2 2 1 2
15Plošina1 1 1 1 1 2 1 2
16Looping2 1 2 1 1 2 2 1
17Slimák2 2 2 1 2 2 1 1
18V-ko - šikmé1 1 1 1 1 1 1 1

Sum 24 23 25 23 24 27 23 28
Average: 24,6
Total result: 197

Download to ScoreAnalyser

Main page | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Seniori 1 | Teams - Zmiešané tímy | Teams - Ženské tímy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info