Pozvánka na mimoriadnu konferenciu SZDG

13.03.2017

Dovoľujeme si pozvať Vás na konferenciu SZDG, ktorá sa uskutoční v sobotu 22.04.2017 v Rajeckých Tepliciach po skončení adventure golfového turnaja v hoteli Skalka. Dňa 23.04.2017 sa uskutoční školenie trénerov a rozhodcov. Zúčastneným SZDG prepláca ubytovanie z 22.04. 2017 na 23.04. 2017 a obed dňa 23.04. 2017. Chceme požiadať vedúcich klubov o nahlásenie 1 - 2 ľudí na školenie rozhodcov a jedného človeka na školenie trénerov.

Zoznam pozvaných:
Členovia prezídia: p. Drgoň, p. Zontág, p. Šimanský, p. Obal
Zástupcovia klubov: GK Bratislava, 1. MTGK Prievidza, MTGK Brezno, GK Bankov Košice, GK Trnava, MGK Hlohovec.

Program Konferencie SZDG dňa 22.04.2017:
1. Otvorenie a overenie mandátov na hlasovanie cca 17.00 hod.
2. Odsúhlasenie nových stanov SZDG 17.15 hod.
3. Certifikácia ihrísk na Slovensku 17.30 hod.
4. Informácia o pripravovaných výjazdoch reprezentácie 17.50 hod.
5. Registrácia členov zväzu ( kluby, jednotlivci ) 18.10 hod.
6. Ukončenie konferencie 18.30 hod.

Program školenia rozhodcov dňa 23.04.2017:
1. Súťažný poriadok SZDG ( p. Zontág ) 9.00 hod.
2. Povinnosti rozhodcu na turnaji 10.30 hod.
3. Antidopingová agentúra SR a kontrola dopingu WMF 11.30 hod.
4. Ukončenie školenia 11.45 hod.

Obed o 12.00 hod.

Program školenia trénerov dňa 23.04.2017:
1. Tréningový proces v minigolfe ( p. Tolarovič ) 13.00 hod.
2. Práca s mládežou v kluboch 14.00 hod.
3. Ukončenie školenia 15.00 hod.

Pozvánka na konferenciu SZDG a školenia 2017 (pdf)