O zväze

Slovenský zväz dráhového golfu (SZDG) je členom Svetovej minigolfovej federácie (WMF) od roku 1993. Podľa stanov WMF, článok 6.1, je SZDG aktívnym členom zastupujúcim Slovensko na medzinárodnej minigolfovej scéne. V roku 2019 sa stal náš zväz členom Slovenského Olympijského a Športového výboru.

WMF je medzinárodná športová federácia, ktorá zastrešuje minigolfové zväzy vo viac ako 55 krajinách. Uznáva kontinentálne združenia v Ázii, Európe, Amerike, Afrike a Oceánii. WMF je členom medzinárodných športových združení SportAccord a AIMS.

Identifikačné údaje SZDG
Názov:   Slovenský zväz dráhového golfu
Adresa.  Junácka 6, 832 80 Bratislava
IČO: 31806431
DIČ: 2021741887
účet pre príjem štátnych prostriedkov: SK44 0200 0000 0017 8760 5656
účet pre ostatné účtovné prípady: SK08 0200 0000 0019 1998 6957