Financovanie

Slovenský Zväz Dráhového Golfu v roku 2022 od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dostal príspevok uznanému športu vo výške 45 825,- EUR. Tento príspevok je možné použiť na 1. šport mládeže v kluboch pre mládež do 23 rokov, 2. rozvoj talentovaných športovcov, 3. športová reprezentácia,  4. správa a prevádzka vo zväze a 5. ostatné.

Výročná správa