Financovanie

Slovenský Zväz Dráhového Golfu v roku 2020 od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dostal príspevok uznanému športu vo výške 39 654,- EUR. Tento príspevok je možné použiť na 1. šport mládeže v kluboch pre mládež do 23 rokov, 2. rozvoj talentovaných športovcov, 3. športová reprezentácia a  4. správa a prevádzka vo zväze.

Daňové priznanie

Účtovná závierka