O hre

Minigolf je miniatúrna verzia golfu, ktorá sa hrá na špeciálnom ihrisku. Na výraz "minigolf" mala pôvodne ochrannú známku švajčiarska spoločnosť, ktorá aj vybudovala svoj vlastný patentovaný typ minigolfového ihriska. Minigolf vznikol ako zábavno-tréningový doplnok klasického golfu v tridsiatich rokoch v USA.

Jednotlivé krajiny organizujú svoje národné šampionáty. Najlepší minigolfisti sa zúčastňujú Majstrovstiev Európy alebo Majstrovstiev sveta v juniorskej a seniorskej kategórii, ktoré sú organizované Svetovou minigolfovou federáciou (WMF - World Minigolf Sport Federation).

Podstatou hry je minimálnym počtom rán dostať loptičku zo základného bodu do cieľovej jamky a pritom predpísaným spôsobom prekonať prekážku. Pokiaľ nie je jamka dosiahnutá šiestou ranou, zapíše sa siedma rana ako trestná a pokračuje sa na ďalšej dráhe. V jednom kole sa hrá na 18 dráhach s rôznymi prekážkami. Najlepší možný výsledok na jedno kolo je 18 a najhorší 126 rán.

Všetky súťaže schválené Svetovou minigolfovou federáciou sa hrajú na štandardizovaných dráhach. Podľa WMF sú v súčasnosti schválené štyri rôzne typy dráh – betón (B), eternit (E), filc (F) a MOS (Minigolf Open System). MOS zahŕňa iné typy dráh, ale nie je štandardizovaný pre súťaže.

betón

beton

eternit

eternit

filc

filc

MOS

mos