Kontakt

Slovenský zväz dráhového golfu
Junácka 6
832 80  Bratislava
Slovensko

0905 305 338

manager@minigolfsport.sk