Orgány SZDG

Prezídium SZDG

funkčné obdobie 2023-2027

Prezident (štatutárny zástupca zväzu)
Ing. František Drgoň Boženy Němcovej 57, Veľký Krtíš 0903 212 812 president@minigolfsport.sk
Generálny sekretár
Ing. René Šimanský Hviezdna 1, Trnava 0905 305 338 secretary@minigolfsport.sk
Predseda ŠTK
Ľubomír Zontág Lenardova 14, Bratislava 0902 680 493 stk@minigolfsport.sk
Hlavný tréner reprezentácie SR
Ján Tolarovič Gen. Goliana 3, Trnava 0949 509 859 svgolf@zoznam.sk
Zástupca členskej základne
Ing. Jaroslav Murín Ďurďošík 15, Bidovce, Košice - okolie murin.jaroslav@yahoo.com

Kontrólna a revízna komisia SZDG

funkčné obdobie 2022-2027

Predseda
Lukáš Barylík SNP 52 Košice 0949 746 717 barylik.lukas@gmail.com
Člen
Tibor Mészáros I. Bukovčana 21/5, Prievidza 0905 304 358 tibigolf@centrum.sk
Člen
Marianna Drabčíková Ďurďošik 15, obec Ďurďošik 0911 782 575 mariannadrabcikova@gmail.com

Zoznam členov najvyššieho orgánu SZDG

Funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie