Orgány SZDG

Prezídium SZDG
Prezident (štatutárny zástupca zväzu)
Ing. František Drgoň 0903 212 812 president@minigolfsport.sk
Generálny sekretár
Ing. René Šimanský Trnava, Hviezdna 1 0905 305 338 secretary@minigolfsport.sk
Administratívna a technická podpora
Ing. Adrián Obal Trnava, Malá 12 0903 352 866 manager@minigolfsport.sk
Predseda ŠTK
Ľubomír Zontág 0902 680493 stk@minigolfsport.sk
Social Media manažér
Ing. Miroslav Čibik media@minigolfsport.sk
Hlavný tréner reprezentácie SR
Ján Tolarovič 0949 509 859 svgolf@zoznam.sk
Zástupca členskej základne
Kontrólna a revízna komisia SZDG
Predseda
Lukáš Barylík
Člen
Tibor Mészáros
Člen
Marianna Drabčíková