Termínová listina SZDG 2019

25.12.2018

V záložke Turnaje pribudol zoznam turnajov na rok 2019 - záložka Kalendár 2019.