Rozhodnutia disciplinárnej komisie

Za rok 2016 a 2017 SZDG neeviduje žiadne rozhodnutia disciplinárnej komisie.