Zápisy z konania zasadnutí prezídia SZDG

Na obsahu stránky sa pracuje.