Halový turnaj v Brezne 5.2.2023

19.01.2023

Pozvánka na halový turnaj v Brezne.

Dovoľujeme si pozvať Vás na halový turnaj, ktorý sa uskutoční v dňoch
4. - 5. 2. 2023 v hoteli Double Red Cars Museum na ulici Mostárenská 9 v Brezne.
Prihlášky posielajte mailom na adresu: secretary @minigolfsport.sk . Ubytovanie je
možné priamo na hoteli. Rezerváciu si môžete urobiť na https://doubleredcars.sk.
Hotel ďalej disponuje reštauráciou a barom.
V sobotu je možný tréning, ktorý je v cene štartovného.V nedeľu je hrací deň, pričom
sa hrajú 4 okruhy. Štartovné je 15,- Eur/osoba, splatné v sobotu o 12.00 hod. pri
prebierke hracích protokolov. Odovzdanie vyplnených protokolov do 14.00 hod.
Losovanie o 15.00 hod. Ocenené budú prvé tri miesta v absolútnej kategórii muži,
ženy, juniori. Po skončení turnaja pri vyhlásení výsledkov bude vylosovaných 5
hráčov s ich poradovým číslom vo výsledkovej listine, ktorí obdržia loptu. V prípade
neúčasti vylosovaného hráča bude vylosované iné číslo a loptu dostane iný prítomný
hráč.
Časový harmonogram:
4.2.2023 sobota tréning 8.00 – 21.00 hod.
5.2.2023 nedeľa – začiatok turnaja o 9.00 hod.
Všetci účastníci hrajú 4 okruhy.
Pri počte účastníkov nad 50 organizátor podujatia môže uplatniť letmý štart pre
prvých 9 skupín, pričom skupiny nastúpia na dráhy č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 a 17.
Otvorenie turnaja v nedeľu 5.2.2023 o 8.50 hod.

v Trnave dňa 17.1.2023 Ing. René Šimanský
za organizátora podujatia