Nový kalendár turnajov na rok 2020

23.05.2020

Z dôvodu uvoľnenia vládnych opatrení v súvislosti s COVID-19 a možnosť organizovať športové podujatia do 100 ľudí odo dňa 20. 5. 2020, bol stanovený nový harmonogram turnajov. Zmena bola realizovaná s prihliadnutím na to aby sa konal turnaj v každom meste s minigolfovým klubom aspoň jeden krát v tomto kalendárnom roku.

Zároveň v rámci preventívnych opatrení platí povinnosť pre každého účastníka podujatia podpísať čestné prehlásenie, že v prípade pozitívneho testu na COVID-19 bude okamžite informovať vedenie SZDG.

Tešíme sa, že sa opäť stretneme na minigolfových ihriskách :-).

SZDG

Kalendár turnajov na rok 2020 - nový