Nový rok 2020

02.01.2020

Veľa skvelých minigolfových úderov v novom roku 2020 želá SZDG.

Slovenský Minigolfový Kalendár na 2020