Nový súťažný poriadok Slovenského Zväzu Dráhového Golfu

09.02.2020

Súťažný poriadok Slovenského Zväzu Dráhového Golfu bol aktualizovaný. Celú verziu si môžete prečítať tu.