Pozvánka na halový turnaj 5.3.2023 v Brezne.

19.02.2023

Pozvánka na halový turnaj v Brezne.

Dovoľujeme si pozvať Vás na halový turnaj, ktorý sa uskutoční v dňoch
4. - 5. 3. 2023 na hoteli Double Red Cars Museum na ulici Mostárenská 9 v Brezne.
Prihlášky posielajte mailom na adresu: secretary @minigolfsport.sk . Ubytovanie je
možné priamo na hoteli. Rezerváciu si môžete urobiť na https://doubleredcars.sk.
Hotel ďalej disponuje reštauráciou a barom.
V sobotu je možný tréning, ktorý je v cene štartovného.V nedeľu je hrací deň, pričom
sa hrajú 4 okruhy. Štartovné je 15,- Eur/osoba, splatné v sobotu o 15.00 hod. pri
prebierke hracích protokolov. Odovzdanie vyplnených protokolov do 16.00 hod.
Losovanie o 16.30 hod. Ocenené budú prvé tri miesta v absolútnej kategórii muži,
ženy, juniori. Po skončení turnaja pri vyhlásení výsledkov bude vylosovaných 5
hráčov s ich poradovým číslom vo výsledkovej listine, ktorí obdržia loptu.V prípade
neúčasti vylosovaného hráča bude vylosované iné číslo a loptu dostane iný prítomný
hráč.
Celkový víťaz zimných turnajov v Brezne bude hráč, ktorí v absolútnej kategórii
dosiahol najnižší súčet umiestnení. Súčet umiestnení sa vypočíta z troch najlepších
umiestnení hráča z celkového počtu 5 turnajov.
Časový harmonogram:
4.3.2023 sobota tréning 8.00 – 21.00 hod.
5.3.2023 nedeľa – začiatok turnaja o 9.00 hod.
Všetci účastníci hrajú 4 okruhy.
Pri počte účastníkov nad 45 môže organizátor podujatia presunúť začiatok turnaja na
8.00 hod. Otvorenie turnaja bude v sobotu 4.3.2023 o 18.00 hod. v minigolfovej hale.

v Trnave dňa 17.1.2023

  Ing. René Šimanský

  za organizátora podujatia