Pozvánka na halový turnaj v Brezne

17.10.2022

Pozvánka na halový turnaj v Brezne


Dovoľujeme si pozvať Vás na halový turnaj, ktorý sa uskutoční v dňoch
5.-6. 11. 2022 na hoteli Double Red Cars Museum na ulici Mostárenská 9 v Brezne.
Prihlášky posielajte mailom na adresu: secretary@minigolfsport.sk. Ubytovanie je
možné priamo na hoteli. Rezerváciu si môžete urobiť na https://doubleredcars.sk.
Hotel ďalej disponuje reštauráciou a barom.
V sobotu je tréning, ktorý je v cene štartovného.V nedeľu je hrací deň, hrajú sa
4 okruhy. Štartovné je 15,- Eur/osoba. Ceny sú pre prvé tri miesta v absolútnej
kategórii muži, ženy, juniori. Na vyhlásení výsledkov bude vylosovaných 5 čísiel
podľa počtu účastníkov ( napr. pri 30 účastníkoch budú losované čísla 1-30 ).
V prípade neúčasti vylosovaného hráča bude vylosované iné číslo a loptu dostane
iba prítomný hráč.
Hráči s vylosovaným číslom podľa ich poradia vo výsledkovej listine obdržia loptu.
Časový harmonogram: 4.11.2022 piatok po 20.00 hod. tréning zdarma
5.11.2022 sobota tréning 8.00 – 21.00 hod.
6. 11.2022 nedeľa – začiatok turnaja o 9.00 hod.
Všetci účastníci hrajú 4 okruhy.
Občerstvenie: Otvorenie ihriska v sobotu o 19.00 hod. Prípitok.


v Trnave dňa 17.10.2022

Ing. René Šimanský
organizátor podujatia