Pozvánka na halový turnaj v Brezne 10.12.2023

20.11.2023

                                    Pozvánka na halový turnaj v Brezne.

                                      

 

                                     Dovoľujeme si pozvať Vás na halový turnaj, ktorý sa uskutoční v dňoch

                 9.-10.12.2023  v hoteli  Double Red Cars Museum, Mostárenská 9, Brezno.

 

                 Prihlášky posielajte mailom na adresu: secretary@minigolfsport.sk. Ubytovanie je

                 možné priamo na hoteli. Rezerváciu si môžete urobiť na https://doubleredcars.sk.

                 Hotel ďalej disponuje reštauráciou a barom.       

              

                 V sobotu je možný tréning, ktorý je v cene štartovného. V nedeľu je hrací deň.

                 Štartovné:  15,- Eur/osoba, splatné v sobotu do 15.00 hod. pri prebierke hracích

                 protokolov. Odovzdanie vyplnených protokolov do 16.00 hod.

                 Losovanie: o 16.30 hod.

                 Ceny: Pohár pre víťaza kategórie muži, seniori, juniori, ženy, seniorky, juniorky.

                 Po skončení turnaja pri vyhlásení výsledkov pri účasti do 25 hráčov budú vylosovaní  

                 3 hráči s ich poradovým číslom vo výsledkovej listine, ktorí obdržia loptu.

                 V prípade účasti minimálne 25 ľudí budú losované 2 lopty a prémia 100,- Eur.

                 Pri neúčasti vylosovaného hráča bude vylosované iné číslo a cenu dostane iný

                 prítomný hráč.

                 Celkový víťaz zimných turnajov v Brezne bude hráč, ktorý v absolútnej kategórii

                 dosiahol najnižší súčet umiestnení. Súčet umiestnení sa vypočíta z troch najlepších

                 umiestnení hráča z celkového počtu 6 turnajov.

       

                  Časový harmonogram:

                                                           9.12.2023     sobota tréning  9.00 – 21.00 hod.

                                                          10.12.2023     nedeľa – začiatok turnaja o 9.00 hod.

                                                                                  Všetci účastníci hrajú 4 okruhy.

 

                  Pri počte účastníkov nad 45 môže organizátor podujatia presunúť začiatok turnaja na

                  8.00 hod. Otvorenie turnaja je v sobotu 9.12.2023 o 18.00 hod. v minigolfovej hale.

                 

 

           

 

                    v Trnave dňa 13.11.2023                                                    Ing. René Šimanský

                                                                                                          za organizátora podujatia