Pozvánka na halový turnaj v Brezne 3-4.12.2022

16.11.2022

Dovoľujeme si pozvať Vás na halový turnaj, ktorý sa uskutoční v dňoch
3.-4. 12. 2022 na hoteli Double Red Cars Museum na ulici Mostárenská 9 v Brezne.
Prihlášky posielajte mailom na adresu: secretary@minigolfsport.sk. Ubytovanie je
možné priamo na hoteli. Rezerváciu si môžete urobiť na https://doubleredcars.sk.
Hotel ďalej disponuje reštauráciou a barom.
V sobotu je možný tréning, ktorý je v cene štartovného.V nedeľu je hrací deň, pričom
sa hrajú 4 okruhy. Štartovné je 15,- Eur/osoba, splatné v sobotu o 12.00 hod. pri
prebierke hracích protokolov. Odovzdanie vyplnených protokolov do 16.00 hod.
Losovanie o 16.30 hod. Ceny sú pre prvé tri miesta v absolútnej kategórii muži, ženy, juniori.

Po skončení turnaja bude losovanie o nové minigolfové loptičky, kde bude vylosovaných 5 čísiel podľa počtu účastníkov.

Poradie hráčov vo výsledkovej listine určí ich číslo pri losovaní lôpt.

V prípade neúčasti vylosovaného hráča bude vylosované iné číslo a loptu dostane iba prítomný hráč.

Časový harmonogram:
3.12.2022 sobota tréning 8.00 – 21.00 hod.
4.12.2022 nedeľa – začiatok turnaja o 9.00 hod.
Všetci účastníci hrajú 4 okruhy.
Pri počte účastníkov nad 50 organizátor podujatia môže uplatniť letmý štart pre
prvých 9 skupín, pričom skupiny nastúpia na dráhy č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 a 17.
Občerstvenie:
Pri zahájení turnaja v sobotu o 19.00 hod. bude pripravené malé občerstvenie.
v Trnave dňa 9.11.2022 Ing. René Šimanský
za organizátora podujatia