Pozvánka na halový turnaj v Brezne 8.1.2023

26.12.2022

Dovoľujeme si pozvať Vás na halový turnaj, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. - 8. 1. 2023 v hoteli Double Red Cars Museum na ulici Mostárenská 9 v Brezne. Prihlášky posielajte mailom na adresu: secretary @minigolfsport.sk . Ubytovanie je možné priamo na hoteli. Rezerváciu si môžete urobiť na https://doubleredcars.sk. Hotel ďalej disponuje reštauráciou a barom.
V sobotu je možný tréning, ktorý je v cene štartovného.V nedeľu je hrací deň, pričom sa hrajú 4 okruhy. Štartovné je 15,- Eur/osoba, splatné v sobotu o 12.00 hod. pri prebierke hracích protokolov. Odovzdanie vyplnených protokolov do 15.00 hod. Losovanie o 16.00 hod. Ocenené budú prvé tri miesta v absolútnej kategórii muži, ženy, juniori. Po skončení turnaja pri vyhlásení výsledkov bude vylosovaných 5 hráčov s ich poradovým číslom vo výsledkovej listine, ktorí obdržia loptu. V prípade neúčasti vylosovaného hráča bude vylosované iné číslo a loptu dostane iný prítomný hráč.


Časový harmonogram:
7.1.2023 sobota tréning 8.00 – 21.00 hod.
8.1.2023 nedeľa – začiatok turnaja o 9.00 hod.

Všetci účastníci hrajú 4 okruhy. Pri počte účastníkov nad 50 organizátor podujatia môže uplatniť letmý štart pre prvých 9 skupín, pričom skupiny nastúpia na dráhy č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 a 17.


Občerstvenie:

Pri zahájení turnaja v sobotu o 19.00 hod. bude pripravené
malé občerstvenie.

v Trnave dňa 27.12.2022 Ing. René Šimanský
za organizátora podujatia