Rozhodnutie SZDG o zrušení májových turnajov

15.04.2020

Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 boli zrušené všetky turnaje plánované na máj 2020. K neskorším turnajom bude SZDG informovať 15.5.2020.

SZDG