Termínová listina turnajov na rok 2022

09.04.2022

Vážení minigolfoví priatelia, na minigolfovej konferencii bola schválená termínová listína turnajov na rok 2022. Zoznam turnajov nájdete tu.

SZDG