Usmernenie k pokračovaniu ligovej súťaže

16.04.2021

Vážení minigolfoví členovia,

pandemickú situáciu pozorne sledujeme a veríme, že sa čoskoro stretneme na ihriskách. Aj napriek zlepšujúcej sa situácii, nie je ešte možné organizovať súťaže s výnimkou piatich povolených športov. Akonáhle situácia dovolí začať minigolfovú ligu, budeme informovať zástupcov klubov a zverejníme nové termíny turnajov.

MŠVVaŠ SR predstavilo plán návratu športovcov na športoviská tvz. Covid automat pre šport.

Covid automat pre šport vychádza z kritérií národného covid automatu, ktorý nájdete na https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-11-02-2021-okresy-rozdelenie a kopíruje regionálnu charakteristiku. Nemá kompetencie uvoľňovať opatrenia nad rámec vyhlášky alebo nariadenie hlavného hygienika. Jeho hlavnou úlohou je konkretizovať možnosti a spôsoby vykonávania športu podľa aktuálnych pravidiel.

Jednoduchá aplikácia, ktorú nájdete na www.covidsport.sk informuje, aké obmedzenia platia a ako bezpečne športovať, vzhľadom na epidemiologickú situáciu v krajine. Aktualizácia informácií je zabezpečená napojením priamo na www.korona.gov.sk odkiaľ čerpá dáta. Informácia, ktorá sa Vám zobrazí, popisuje stav v momentálne platnej fáze.

Na úvodnej stránke zvolíte názov vášho okresu a názov športu Dráhový golf.

Prajeme veľa zdravia, do skorého videnia.

SZDG