Zmena termínu turnaja v Bratislave

12.05.2019

Po dohode zástupcov klubov bo plánovaný termín turnaja presunutý na 13.-14.júla 2019. Dôvodom zmeny bola kolízia s inými turnajmi. Za pochopenie ďakujeme.

SZDG