Zmena v termínovej listine

11.04.2022

Vážení minigolfoví priatelia,

upozorňujeme na zmenu v termínovej listine. Pôvodne plánovaný termín turnaja v Prešove dňa 29.5.2022 bol vymenený za termín 18.9.2022 kedy bol plánovaný turnaj v Košiciach. Aktuálne termíny turnajov teda sú:

29.5.2022 - Košice

18.9.2022 - Prešov

Dôvod zmeny: požiadavka organizátora z Prešova, ktorý nevie garantovať plnohodnotné služby v plánovanom termíne.

Zmena bude oficiálne odsúhlasená hlasovaním zástupcov klubov na mimoriadnej konferencii SZDG vo Veľkom Krtíši 7.5.2022.

Za pochopenie ďakujeme.

SZDG