Rozhodnutia disciplinárnej komisie

Za rok 2019 SZDG neeviduje žiadne rozhodnutia disciplinárnej komisie.