Rozhodnutia disciplinárnej komisie

Za rok 2022 a 2023 SZDG neeviduje žiadne rozhodnutia disciplinárnej komisie.

Disciplinárna komisia: Iventa Véghová, Miroslav Číbik, Ladislav Derzsi.